FANDOM


Riktig galenskap

Youtube visar upp funktionen.

1471-2105-8-S5-S2-9-l

Ett f(örsök) att illustrera funktionen.

Funktionen [f()] är en mystisk sak. Den framträder när någonting inte fyller någon funktion, eller helt enkelt är idiotisk. Många försök att lösa funktionen har gjorts, då forskare tror att man ska kunna hitta hemligheten bakom allting om man lyckas lösa funktionen.

Den första frågeställningen i den långa ekvationen har forskare framställt som "Vem åt korvgifter?" med ledtråden "O ja, om han gjorde". Soviets forskare har börjat försöka lösa frågan, utan något resultat.

Lista på funktionerEdit

Dirigent

FunktionsmaskinenEdit

Funktionsmaskinen fungerar som en propagandamaskin; någonting går in, och nånting kommer ut. I detta fall - något icke-funktionellt går in, och något funktionellt kommer ut, eller tvärtom.

FunkEdit

Musikstilen funk uppkom som ett svar på funktionen. Målet med musiken är att lyckas fylla en funktion, och låta bra på samma gång. PS. Min mobil har låg batterinivå, måste ladda'n