FANDOM


Köttgift och korvgift. Korvgiftet hör till de s. k. likgifterna eller
sto-maminerna. Det utveckla sig lättast i det inre av korvarna och i tillslutna
kärl vid bristande lufttillförsel. Köttgiftet är av liknande natur. Det
utvecklas under sommar ön i varmt väder, ofta under loppet av endast 24-48
timmar. Vanligen tillgår det så, att det är ett större sällskap eller en
förening, som skall bespisas med kalla rätter. På grund av massbespisningen
måste det tillagas några dagar i förväg och sändas bort från köket. Då
inträder stundom en av de s. k. massförgiftningarna, som ej sällan ha
döden till resultat.

Relaterade gifterEdit

Kattgift


I kulturEdit

Däckaren "Vem åt korvgifter? O ja om han gjorde" av 193.44.1.66